Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Acte necesare în vederea exprimării acordului pentru branșament

BIROUL  LOCUINȚE

1. Acte necesare în vederea exprimării acordului pentru branșament (apă-canal, gaz. electricitate)

  • Copie carte de identitate a titularului dreptului de proprietate,
  • Copie carte funciară, cu data emiterii de până în 30 zile (în cazul în care solicitantul este proprietarul imobilului),
  • Copie contract de închiriere (în cazul în care solicitantul are calitatea de chiriaș),
  • Dovada plății la zi a chiriei (în cazul în care solicitantul are calitatea de chiriaș),

ACTELE SE DEPUN LA CAMERA 12, SERVICIUL RELAȚIONARE DIRECTĂ CU CETĂȚENII, GHIŞEELE 10, 11.

CEREREA NU SE SUPUNE APROBĂRII TACITE