Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Liste de priorități pe anul 2006

Liste de priorități pe 2006

In vederea includerii pe listele de priorități, s-au depus în anul 2005, 333 de cereri, însoțite de documente doveditoare necesare întocmirii anchetei sociale și a stabilirii punctajului.

Astfel, în cursul lunii ianuarie 2006 s-au întocmit listele provizorii de priorități pentru anul în curs  pe categorii de persoane, după cum urmează:

 • Listă tineri căsătoriți – 1851 persoane/familii,
 • Listă crescuți la casa copilului – 293 persoane/familii,
 • Listă pensionari – 328 persoane/familii,
 • Listă evacuați – 529 persoane/familii,
 • Listă cazuri sociale – 2177 persoane/familii.

Aceste listele de priorități pot fi consultate de către cei interesați la Serviciul Public de Administrare Locuințe și Utilități din cadrul Direcției Patrimoniu, camera 226, în cadrul programului cu publicul sau pe site-ul Primăriei Timișoara (www.primariatm.ro, secțiunea Proiecte de hotărâri, Proiect de hotarare din 20.01.2006 privind aprobarea listelor de prioritati pentru anul 2006, întocmite pe categorii de persoane, care au solicitat atribuirea unei locuințe din fondul locativ de stat al orașului Timișoara).

Până la data de 10.02.2006 se pot depune contestații în vederea recalculării punctajului acumulat, contestații care este necesar a fi însoțite de acte doveditoare. După această dată se vor finaliza listele de priorități și vor fi supuse spre aprobare Consiliului Local Timișoara.

Hotărârea Consiliului Local nr. 45/28.02.2006 privind aprobarea listelor de priorități pentru anul 2006, întocmite pe categorii de persoane, care au solicitat atribuirea unei locuințe din fondul locativ de stat al Municipiului Timișoara

Situația din 2005

În 2005, Comisia de locuințe din Primăriei Timișoara s-a întrunit în 17 ședințe, analizând 362 cazuri, incluzând locuințe devenite disponibile ca urmare: a decesului foștilor chiriași, a predării locuinței, a sentințelor judecătorești de evacuare a foștilor chiriași, nou construite sau preluate în administrare boxe – magazii și anexe gospodărești inclusiv garaje. Ca urmare a hotărârilor luate în cadrul Comisiei de Locuințe, s-au emis 158 repartiții, iar restul cazurilor au fost amânate sau respinse.

Din totalul de 158 de repartiții, 121 reprezintă repartiții emise pentru locuințe, după cum urmează:

 • contracte nominale conform Legii 114/1995 – 9 repartiții;
 • cazuri înscrise pe listele de priorități după cum urmează:
 1. cazuri sociale – 9 repartiții;
 2. evacuați – 16 repartiții;
 3. pensionari – 2 repartiții;
 4. crescuți în instituții de ocrotire – 3 repartiții;
 5. tineri căsătoriți – 5 repartiții;
 6. beneficiari ai Legii 42/1990 – 3 repartiții;
 7. repuneri în drepturi – 11 repartiții;
 • prelungiri în baza sentințelor judecătorești – 29 repartiții;
 • instituții bugetare (locuințe de serviciu) – 8 repartiții;
 • prelungiri locuințe de serviciu ale instituțiilor bugetare – 19 repartiții;
 • extinderi – 3 repartiții;
 • defalcări de contracte – 2 repartiții;
 • imobile noi construite și preluate în administrare – 2 repartiții;

De asemenea s-au emis un număr de 37 repartiții  pentru anexe gospodărești și anume:

 • boxe – magazii – anexe –  15 repartiții;
 • spălătorii dezafectate – 5 repartiții;
 • WC-uri dezafectate – 5 repartiții;
 • garaje – 12 repartiții;

De asemenea, comisia a analizat 126 de cereri depuse de către petenți ca urmare a modificărilor intervenite cu privire la numărul membrilor de familie. Din aceste total au fost aprobate 106 cereri.

Metodologie

Locuințele proprietate de stat, locuințele sociale, precum și cele aflate în proprietatea privată a Primăriei Timișoara care sunt în administrarea CLT, rămase disponibile au fost repartizate în cursul anului 2005 și până în prezent conform HCL nr.349/2000, nr.372/2000 privind stabilirea criteriilor și a metodologiei de repartizare a locuințelor din fondul locativ de stat, precum și cele sociale din Timișoara persoanelor îndreptățite  înscrise pe listele de priorități ale anului 2005 pe categorii de persoane prevăzute de hotărârile mai sus menționate.

Anual listele de priorități se reînnoiesc în vederea includerii pe acestea a persoanelor care au depus cereri în anul anterior și sunt îndreptățite în vederea atribuirii unei locuințe din fondul locativ de stat al Timișoarei, păstrându-se pe aceste liste persoanele înscrise în anii anteriori și care până în prezent nu au beneficiat de o locuință.