Primăria Municipiului Timișoara

Liste de priorități pe anul 2007 întocmite pe categorii de persoane