Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Acte normative – monumente istorice

Acte normative utile:

LEGEA 422/2001privind protejarea monumentelor istorice (republicată la 20.11.2006).
Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2260/18.04.2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare și inventariere a monumentelor istorice(Anexa: Normă metodologică din 18.04.2008 de clasare și inventariere a monumentelor istorice)
– H.G.R. 610/2003pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de acordare a creditelor necesare efectuării de lucrări de protejare la monumentele istorice deținute de persoanele fizice sau juridice de drept privat.
– H.G.R. 1430/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind situațiile în care Ministerul Culturii și Cultelor, respectiv autoritățile administrației publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor de protejare și de intervenție asupra monumentelor istorice, proporția contribuției, procedurile, precum și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească proprietarul, altul decât statul, municipiul, orașul sau comuna (M.O. nr. 905/18 decembrie 2003).

Planul Urbanistic General
Regulamentele locale de urbanism referitoare la Cartierul Cetate și zonele istorice protejate din Timișoara:

– Legea nr. 50/1999 – privind autorizarea executării construcțiilor, republicată și actualizată
– Legea nr. 10/1995 – privind calitatea în construcții, actualizată
– Legea nr. 213/1998 – privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia
– HG nr. 28/2008 – privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții si lucrări de intervenții
– Legea nr. 215/2001- privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, republicată
– HCL 21/2006 – privind aprobarea implementării proiectului ” Reabilitarea Prudentă și Revitalizarea Economică a Cartierelor Istorice din Timișoara” de către Primăria Municipiului Timișoara în colaborare cu Deutsche Gesellschaft fü r Technische Zusammenarbeit (GTZ) și orașele înfrățite Gera și Karlsruhe
– HCL 39/2007- privind aprobarea Contractului de Finanțare între Societatea Germană pentru Colaborare Tehnică (GTZ) și Municipiul Timișoara, privind realizarea proiectului ” Reabilitarea prudenta si revitalizarea economică a cartierelor istorice din Timișoara” – măsuri demonstrative
– HCL 3/2007- privind aprobarea Conceptului Integrat de Măsuri pentru Reabilitarea Prudentă și Revitalizarea Economică a Cartierelor Istorice din Timișoara
– HCL 224/2008 – privind aprobarea Îndrumarului pentru Regulamentul Local de Urbanism al cartierului Cetate și al altor zone istorice protejate din Timișoara

Alte surse:
www.cultura.ro – Ministerul Culturii și Patrimoniului Cultural Național Patrimoniul Cultural National – Monumente istorice – Acte normative

www.monumenteistorice.ro – Institutul Național al Patrimoniului

Legea 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural – ambientale a clădirilor

Registrele experților și specialiștilor în patrimoniul cultural național, acreditați de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național


Legea nr. 166/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor.