Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Materiale informative

Materiale de lucru și documente elaborate în cadrul proiectului de cooperare româno-german “Reabilitarea prudentă și revitalizarea economică a cartierelor istorice din Timișoara”:

I. Materiale cu informații pentru proprietarii de clădiri istorice

• Îndrumar pentru intervențiile asupra clădirilor istorice din cartierul Cetate și din alte zone istorice protejate din Timișoara
(română / germană)
• Zidărie uscată – sănătate și confort
(română)
• Pardoseli istorice din lemn – Reabilitare și refacere
(română)
• Ferestre istorice – conservare și reabilitare
(română)
• Ferestre noi în zonele istorice
(română)
• Uși și porți istorice – conservare și reabilitare
(română)
• Etape pentru obținerea autorizației de construcție pentru reabilitarea clădirilor în zone protejate din Timișoara
(română)

II. Materiale cu informații pentru specialiști în construcții, arhitecți și ingineri

• Informații privind reabilitarea/restaurarea porților, ușilor și ferestrelor istorice
(română)
• Reabilitarea șarpantelor la clădiri istorice
(română / germană)
Glosar german-român (Zimmerer-Dulgher)

III. Materiale pentru instituții și organizații

Studiu socio-economic și perspectivă arhitecturală a clădirilor din cele trei cartiere istorice Cetate, Fabric și Iosefin dinTimișoara
(germană)
• Concept integrat de măsuri pentru reabilitarea și revitalizarea economică a cartierelor istorice din Timișoara
(română / germană)
• Plan de acțiune pentru dezvoltare turismului în cartierul istorice Cetate
(română)

IV. Mapă cu materiale de consultanță pentru proprietari

Derularea procesului de consiliere in cadrul proiectului
Model chestionar servicii de consultanță
Model acord privind consultanța tehnică gratuită
Model prezentare raport de consultanță
Lista degradărilor
Lista monumentelor istorice din județul Timiș

V. Planuri

Timișoara
Reabilitare prudentă
Monumente istorice

Cetate
Monumente istorice
Clădiri istorice cu importanță turistică
Dezvoltarea turismului și consolidarea economiei
Proiecte eligibile
Circuit turistic
Starea fizică a clădirilor

Fabric
Monumente istorice
Dezvoltarea spațiului public, păstrarea identității și sprijinirea integrării
Proiecte eligibile
Cartierul Fabric în imagini
Starea fizică a clădirilor

Iosefin
Monumente istorice
Salvarea patrimoniului cultural, îmbunătățirea condițiilor de trai
Proiecte eligiblie
Starea fizică a clădirilor

Iosefin, Fabric, malurile canalului Bega
Zona de acțiune urbană
Fluxuri, circulație, trasee
Funcțiuni
Arhitectură
Propuneri, exemple, idei

Mai multe informatii despre aceste materiale si despre cartierele istorice din Municipiul Timisoara se pot consulta si la adresa www.gtztm.ro la secțiunea Download.

Hotărârea Consiliului Local 224/22.04.2008 privind aprobarea Îndrumarului pentru Regulamentul Local de Urbanism al cartierului Cetate și al altor zone istorice protejate din Timișoara și Hotărârea Consiliului Local 3/30.01.2007 privind aprobarea Conceptului Integrat de Măsuri pentru Reabilitarea Prudentă și Revitalizarea Economică a Cartierelor Istorice din Timișoara.