Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Reabilitarea clădirilor istorice înseamnă:

 • conservarea patrimoniului cultural al orașului
 • sporirea confortului locatarilor din cartierele istorice
 • revitalizarea economică a zonelor în care sunt integrate
 • creșterea atractivității turistice a zonelor țintă

 
Rol: Identificarea, inițierea și implementarea de programe, proiecte și activități vizând reabilitarea prudentă a cartierelor istorice din Municipiul Timișoara, incluzând reabilitarea clădirilor, a spațiilor publice și a infrastructurii tehnice.

Atribuții:

Coordonează activitățile de reabilitare prudentă a cartierelor istorice din Timișoara

 • Asigură cooperarea cu alte instituții implicate în procesul de reabilitare
 • Elaborează strategii de reabilitare și revitalizare proprii pentru fiecare cartier istoric
 • Delimitează și stabilește prioritățile pentru zonele de intervenție
 • Asigură consultanță gratuită pentru locatari – proprietari și chiriași
 • Identifică surse complementare pentru finanțarea lucrărilor de execuție (fond de reabilitare urbană, proiecte de finanțare naționale și internaționale, parteneriate public private)
 • Întocmește cereri de finanțare și documente adiționale necesare pentru accesare de fonduri în cadrul unor programe internaționale sau co-finanțări bilaterale
 • Asigură informarea și educarea cetățenilor privind metodele corecte de reabilitare
 • Consultanță proprietari clădiri istorice din Municipiul Timișoara
 • Gestionare programe reabilitare monumente istorice din Municipiul Timișoara
 • Semnalizare monumente istorice din Municipiul Timișoara