Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Proiectul „Reabilitarea prudentă și revitalizarea economică a cartierelor istorice din Timișoara” s-a desfășurat în perioada 31 ianuarie 2006 1 martie 2010.

Detalii suplimentare despre activitățile proiectului vă stau la dispoziție pe site-ul creat în perioada derulării.

www.gtztm.ro

Societatea Germană pentru Cooperare Tehnică (GTZ) srl

GTZ (Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit) – Societatea Germană pentru Cooperare Tehnică – înființată în anul 1975, este o societate activă la nivel mondial în domeniul cooperării internaționale pentru o dezvoltare durabilă. GTZ sprijină procese complexe de refomă și de transformare. Ea lucrează în primul rând din însărcinarea Guvernului Federal, în mod deosebit Ministerul Federal pentru Cooperare Economică și Cooperare (BMZ). GTZ este activă și pentru alte instituții publice, pentru guvernele altor țări, pentru Comisia Europeană, Națiunile Unite, Banca Mondială precum și firme din economia privată.

Linia directoare a GTZ este caracterizată prin ideea de dezvoltare durabilă printr-un parteneriat global în cadrul țării partenere, pentru o dezvoltare economică fezabilă, în condiții de egalitate din punct de vedere social și stabilă ecologic. La nivel național, GTZ sprijină guvernele țărilor partenere la îmbunătățirea condițiilor cadru economice, sociale și legislative. Scopul este de a îmbunătăți condițiile de viață și perspectivele populației în mod durabil. O dezvoltare durabilă, mai ales în țări în curs de aderare precum România, este caracterizată de cooperare, de capacitatea de negociere, de disponibilitatea de a învăța și de a efectua reforme, de democrație, de statul de drept și de folosirea atentă a resurselor naturale. Punerea în practică a ideii de dezvoltare durabilă necesită o colaborare bazată pe încredere și pe ideea de parteneriat la nivel de guvern, inclusiv în colaborare cu asociațiile profesionale, cu economia, cu populația și cu organismele internaționale. În activitatea ce o prestează, GTZ se orientează după principiile unei bune guvernări și după valorile recunoscute la nivel internațional, cum ar fi respectarea drepturilor omului.

România reprezintă pentru GTZ în cadrul cooperării tehnice cea mai importantă țară din sud-estul Europei. Cooperarea tehnică nu se concentrează pe transferul de cunoștințe tehnice, ci ea intermediază cunostințe, cu ajutorul cărora oamenii să își poată organiza prezentul și viitorul prin forțe proprii. GTZ a însoțit procesul de reformă încă din 1991, iar cooperarea a fost caracterizată de încredere partenerială reciprocă. Dorința comună de a înțelege situația de plecare dificilă din punct de vedere politico-economic ca o șansă a fost definitorie pentru cooperarea GTZ cu instituțiile partenere. Această cooperare cu România a căpătat o dinamică deosebită în momentul în care României i s-au deschis șansele de a deveni membră a Uniunii Europene.

În anul 2006 s-a aprobat ultima tranșă de mijloace financiare pentru cooperarea tehnică de către Guvernul Federal, permițând astfel GTZ-ului să își consolideze activitățile curente până în anul 2009 și să sprijine partenerii români la atragerea de fonduri ale Uniunii Europene. GTZ a coordonat cea mai mare parte a mijloacelor financiare puse la dispoziție în cadrul cooperării tehnice bilaterale.

GTZ desfășoară în prezent aproximativ 2.700 proiecte și programe în peste 130 țări. În anul 2004, GTZ avea un număr de 9.400 angajați, dintre care 1.000 lucrează în centrala GTZ din Eschborn, Frankfurt am Main.

Pentru mai multe informații, accesați: http://www.gtz.de/de/index.htm sau www.gtz.ro