Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Proiectul „Reabilitarea prudentă și revitalizarea economică a cartierelor istorice din Timișoara” s-a desfășurat în perioada 31 ianuarie 2006 1 martie 2010.

Detalii suplimentare despre activitățile proiectului vă stau la dispoziție pe site-ul creat în perioada derulării.

www.gtztm.ro

DESCRIEREA PROIECTULUI

„REABILITAREA PRUDENTĂ ŞI REVITALIZAREA ECONOMICĂ A CARTIERELOR ISTORICE DIN TIMIŞOARA”

Proiectul „Reabilitarea prudentă și revitalizarea economică a cartierelor istorice din Timișoara” este un parteneriat între Primăria Municipiului Timișoara (PMT) și Societatea Germană pentru Cooperare Tehnică (GTZ), cu sprijinul Ministerului Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ). În cadrul acestui proiect sunt implicați numeroși specialiști români și străini, care identifică proiecte de dezvoltare urbană și economică pe termen lung a cartierelor istorice din Timișoara și pun bazele aplicării acestora. Totodată, sprijină administrația locală și instituțiile partenere, pentru a garanta un proces de regenerare urbană sustenabil și durabil.
În vederea atingerii acestor scopuri a fost înființat Centrul de Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor Istorice din Timișoara (CCRCIT) prin intrarea în vigoare a HCL nr. 21 din 31.01.2006. Acest serviciu este format din consilieri ai PMT și specialiști GTZ și funcționează în prezent în subordinea Direcției Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara. Coordonatorul proiectului GTZ este domnul Jochen Gauly. Centrul de Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor Istorice din Timișoara (CCRCIT) este sprijinit și de orașele înfrățite Gera si Karlsruhe din Germania.
Activitățile desfășurate în cadrul serviciului sunt complexe, implicând colaborare permanentă atât cu Direcția de Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, cât și cu alte instituții și organizații precum Direcția pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural Național a județului Timiș, Federația Asociațiilor de Locatari Timișoara (FALT), Fundația Romano-germană, Ordinul Arhitecților din România și Universitatea de Arhitectură din Timișoara.

De ce a fost ales orașul Timișoara ca proiect partener?

Cartierele istorice Cetate, Iosefin și Fabric caracterizează și în prezent imaginea celui de-al treilea oraș al tarii ca mărime, cu peste 14.500 de clădiri construite înainte de 1945. Lipsa lucrărilor de reabilitare și de modernizare din ultimele veacuri au dus la o degradare avansată a acestor clădiri, multe aflându-se chiar în pericol de a se prăbuși. Acest fapt este o piedica pentru dezvoltarea economică a orașului și o scădere a calității vieții în oraș.
Proiectul „Reabilitarea prudentă și revitalizarea economică a cartierelor istorice din Timișoara” a fost conceput, pornind de la rezultatele unui studiu socio-economic, efectuat în cele trei cartiere istorice Cetate, Iosefin si Fabric la începutul anului 2005. Rezultatele acestui studiu au arătat necesitatea unor măsuri de reabilitare a clădirilor, care să sporească confortul locatarilor, dar care sa nu compromită caracterul istoric al construcțiilor.
Telul principal este pregătirea proiectelor eligibile pentru o dezvoltare durabilă si o revitalizare economică a cartierelor istorice din Timișoara și realizarea premizelor strategice, tehnice și financiare.

Sarcinile și provocările sunt variate iar activitățile Centrul de Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor Istorice din Timișoara (CCRCIT) se concentrează pe următoarele puncte principale:

I. Coordonare și training

• Organizare de cursuri de reabilitări clădiri istorice pentru meseriași, arhitecți sau ingineri constructori

• Schimburi de experiența cu orașe partenere și proiectul similar din Sibiu (Fundația pentru Reabilitare Urbană cu sprijinul GTZ)

II. Programe și proiecte europene

• Elaborarea Conceptului integrat de măsuri pentru reabilitarea prudentă și revitalizarea economică a cartierelor istorice din Timișoara, instrument de acțiune strategic în cadrul procesului de regenerare urbană și bază pentru atragerea de fonduri aferente programelor UE

• Sprijinirea Primăriei Municipiului Timișoara în accesarea de fonduri structurale europene din cadrul Programului Operațional regional (POR) – Axa prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere  și Axa prioritară 5: Dezvoltarea durabilă a turismului local si regional

• Pregătirea măsurilor demonstrative de construcții și pregătirea unui sistem de credite KfW pentru reabilitarea prudentă a clădirilor istorice

III. Informare și mobilizare a cetățenilor

• Întocmirea de materiale informative (broșuri, pliante, cataloage) despre reabilitarea prudentă a clădirilor istorice, care se adreseze atât proprietarilor cât și arhitecților și constructorilor
• Realizarea unor evenimente care să atragă atenția locuitorilor asupra valorii clădirilor istorice

IV. Consultanță tehnică gratuită

• Consiliere tehnică gratuită oferită proprietarilor și locatarilor clădirilor istorice
• Consiliere în vederea constituirii asociaților de proprietari prin Federația Asociațiilor de Locatari Timișoara (FALT).

Rezultatele proiectului

Contact

Centrul de Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor Istorice din Timișoara (CCRCIT)

Piața Traian, str. Ştefan cel Mare, nr. 2, 300102, Timișoara
Tel/Fax: 0040-(0)256-435.436