Logo Primaria Timisoara

Primăria Municipiului Timișoara

Primaria Municipiului Timisoara prelucrează date cu caracter personal în mod legal, echitabil şi transparent, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE)2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE – Regulamentul general privind protecţia datelor (RGPD) şi ale Legii nr. 190/2018 -privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

Primaria Municipiului Timisoara asigura, in conditiile legii, pastrarea confidentialitatii datelor cu caracter personal ale petentilor si respectarea dreptului acestora la protectia vietii private in privinta prelucrarii datelor cu caracter personal.

Legislatie aplicabila/Link-uri utile

Regulamentul (UE)2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE – Regulamentul general privind protecţia datelor (RGPD);

Legea nr. 190/2018 – privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

Legea nr. 102/2005 – privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

www.dataprotection.ro – Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal ( ANSPDCP );

www.edps.europa.eu – Autoritatea Europeana pentru Protectia Datelor ( AEPD );

www.edpb.europa.eu – Comitetul European pentru Protectia Datelor

Brosura ANSPDCP

Persoana desemnata ca responsabil cu protectia datelor cu caracter personal ( DPO ) la nivelul Primariei Municipiului Timisoara, conform Dispozitiei Primarului nr. 1237/10.10.2019 :

Simona Dragoi, Sef Serviciu Administratie Locala – Directia Secretariat General

Tel. 0256/408432

Fax 0256/220311