stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Reparații la străzi și trotuare
26.08.2016


VINERI: 26.08.2016

ÎNTREȚINERE STRĂZI:
Blv. Take Ionescu, Calea Dorobanților, Calea Aradaului, str. Dej, str. Leandrului, str. Islaz, str. Zarand, str. A. Bacalbașa, str. Viitorului, str. J. P. Marat, str. Atomului, str. Torac, str. C-tin Stere  
 
ÎNTREȚINERE TROTUARE:
Parcul Botanic, Calea Aradului, str. Someș
 
INVESTIȚII:
Lărgile 4 benzi Calea Martirilor
Pasaj Jiul
Pasaj Popa Șapcă
Str. Chimiștilor
           
În caz de vreme nefavorabilă lucrările vor fi reprogramate.
 
 
Biroul Drumuri și Poduri