stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Anunț privind PUZ- „DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA” Amplasament: Str. Ion Popovici Banateanu nr. 27, Timișoara;
31.08.2016


In conformitate cu prevederileOrdinului nr. 2.701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, a H.C.L. 43/29.07.2016, pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 - privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului", a Legii nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul (actualizată),

ANUNȚĂM demararea Etapei 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația:

PUZ- „DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA”
Amplasament: Str. Ion Popovici Banateanu nr. 27, Timișoara;
Beneficiar: BULIGOANEA FLORIN, BULIGOANEA MIHAELA, OPRAN CONSTANTIN CLAUDIU, OPRAN OANA CLAUDIA 
Proiectant: S.C. ARHITECT TRAMBITAS S.R.L.
 
- Observațiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaționare Directă cu Cetățenii (cam. 12)a Primăriei Municipiului Timișoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail dezvoltareurbana@primariatm.ro, până la data 25.09.2016.
 
- Consultarea documentației poate fi făcută la sediul administrației publice, Direcția Urbanism - Compartiment Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ, et. II, cam. 213, în perioada 01.09.2016-25.09.2016, orele 8,30 – 10,30 (luni, miercuri, vineri); orele 8,30-10,30 si 14-16 (marti, joi).
Întâlnirea cu proiectantul va avea loc la Directia Urbanism - Compartiment Avizare Conformitati PUG/PUD/PUZ, et. II, cam. 213, Timișoara, în data de 13.09.2016, intre orele 15,00 – 16,00.
Persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Compartimentului Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ, Direcția Urbanism - Primăria Municipiului Timișoara, cu sediul în Timișoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, tel. 0256-408.435, e-mail: dezvoltareurbana@primariatm.ro.
 
ARHITECT ȘEF
Andreea STĂNILĂ