stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Consiliul Director al Asociației Timișoara 2021- Capitală Europeană a Culturii a decis prelungirea termenului de depunere a cererilor de adeziune a noilor membri
04.02.2019


Consiliul Director al Asociației Timișoara 2021- Capitală Europeană a Culturii a decis prelungirea termenului de depunere a cererilor de adeziune a noilor membri până în data de 11 februarie 2019, ora 12 a.m.

Această decizie reprezintă dorința de deschidere a Consiliului Director al asociației către noi membri, de deschidere către diversitatea opiniilor, de aducere în lumină a noi perspective și a noi moduri de a atinge aceleași obiective.

Vă reamintim că persoanele fizice / juridice care au depus deja cererile de adeziune înainte de data de 22 ianuarie 2019, sunt rugate să completeze dosarul astfel încât acesta să conțină următoarele documente:
1. Pentru persoanele fizice:
-  Cerere de adeziune (formular);
-  Copie C.I.;
-  Cazier judiciar;
-  Curriculum Vitae;
-  Declarație pe proprie răspundere că îndeplinește condițiile prevăzute la art.2.2.3 din Actul Constitutiv al Asociației.

2.  Pentru persoanele juridice societăți comerciale:
-  Cerere de adeziune (formular);
-  Certificat constatator;
-  Declarație pe proprie răspundere al reprezentantului legal că persoana juridică   îndeplinește condițiile prevăzute la art.2.2.3 din Actul Constitutiv al Asociației

3. Pentru persoanele juridice Asociații și fundații:
- Cerere de adeziune (formular);
- Extras din Registrul special aflat la grefa instanței;
- Certificate înregistrare ANAF;
- Declarație pe proprie răspundere al reprezentantului legal că persoana juridică   îndeplinește condițiile prevăzute la art.2.2.3 din Actul Constitutiv al Asociației.

4. Pentru Orașele partenere:
-  Cerere de adeziune (formular);
-  Declarație pe proprie răspundere al reprezentantului legal că persoana juridică  îndeplinește condițiile prevăzute la art.2.2.3 din Actul Constitutiv al Asociației.

5.  Pentru alte organisme care nu se încadrează în cele de mai sus:
- Cerere de adeziune (formular);
- Actul de înființare;
- Calitatea de reprezentant;
- Declarație pe proprie răspundere al reprezentantului legal că persoana juridică  îndeplinește condițiile prevăzute la art.2.2.3 din Actul Constitutiv al Asociației

Documentele se pot depune atât la sediul Asociației Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii: Bastionul Theresia • Str. Martin Luther Nr. 4, Corp.B1, Et.1,  cât și, în format electronic, la adresa de e-mail: contact@timisoara2021.ro, iar cererile de adeziune corespunzătoare fiecărei categorii, le puteți descărca accesând următorul link: http://www.timisoara2021.ro/2018/12/21/acte-necesare-pentru-cererea-de-adeziune/


Asociația Timișoara Capitală Culturală Europeană