stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

ANUNȚ privind PUZ „Dezvoltare zona de locuinte cu funcțiuni complementare, dotări și servicii publice”, zona Plopi Sud, CF 442863, 442862
06.02.2019


In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2.701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, a H.C.L. nr. 183/2017 privind „Regulamentul Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului”, a Legii nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul (actualizată),

ANUNȚĂM demararea Etapei 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația:
PUZ - „Dezvoltare zona de locuinte cu funcțiuni complementare, dotări și servicii publice”
Amplasament: zona Plopi Sud, CF 442863, 442862, Timisoara
Beneficiar: Toth Gheorghe, inițiator: Todor Ioan
Proiectant: B.I.A. Dumitrele Elena Emilia

- Observațiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaționare Directă cu Cetățenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timișoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail dezvoltareurbana@primariatm.ro, până la data 02.03.2019

- Consultarea documentației poate fi făcută la sediul administrației publice, Direcția Urbanism - Biroul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ, et. II, cam. 213, în perioada 06.02.2019 – 02.03.2019,  orele 8,30 – 10,30 (marți, miercuri, joi); orele 14,00-16,00 (marti, joi).

Întâlnirea cu proiectantul va avea loc la Directia Urbanism și Dezvoltare Urbbană- Biroul Avizare Conformitati PUG/PUD/PUZ, et. II, cam. 213, Timișoara, în data de 26.02.2019, ora 14,00 – 15,00.
Persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ, Direcția Urbanism - Primăria Municipiului Timișoara, cu sediul în Timișoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, tel. 0256-408.464, e-mail: dezvoltareurbana@primariatm.ro.

ARHITECT ȘEF
Emilian Sorin CIURARIU