stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

ANUNȚ privind PUZ "Zona servicii supermarket Lidl", Calea Sagului nr. 82-88
06.03.2019


In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2.701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, a H.C.L. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017 privind „Regulamentul Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului”, a Legii nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul (actualizată),

ANUNȚĂM demararea Etapei 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația:
Plan Urbanistic Zonal - "Zona servicii supermarket Lidl"
Amplasament: Calea Sagului nr. 82-88, Timișoara, jud. Timiș Beneficiar: SC LIDL ROMANIA SCS Proiectant: SC SIREGON GRUP SRL


Observațiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaționare Directă cu Cetățenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timișoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail dezvoltareurbana@primariatm.ro, până la data 30.03.2019

Consultarea documentației poate fi făcută la sediul administrației publice, Direcția Urbanism - Biroul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ, et. II, cam. 213, în perioada 06.03.2019-30.03.2019, orele 8,30- 10,30 (miercuri); orele 8,30-10,30 si 14-16 (marți, joi).

întâlnirea cu proiectantul va avea loc la Direcția Urbanism - Biroul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ, et. II, cam. 213, Timișoara, în data de 21.03.2019, ora 14,00 - 15,00.

Persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ, Direcția Urbanism - Primăria Municipiului Timișoara, cu sediul în Timișoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, tel. 0256-408.464, e-mail: dezvoltareurbana@primariatm.ro.

Arhitect Șef,
Emilian Sorin CIURARIU