stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

ANUNȚ privind PUD „Construire locuință P+1E cu garaj”; Str. Crișan nr. 35
22.03.2019


In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2.701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, a H.C.L. nr. 183/2017 privind „Regulamentul Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului”, a Legii nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul (actualizată),

ANUNȚĂM demararea Etapei 1 - etapa pregatitoare PUD, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația:
-  PUD - „Construire locuință P+1E cu garaj”;
-  Amplasament: Str. Crișan nr. 35, Timișoara;
-  Beneficiari: GOLUB DUSAN, GOLUB OLIMPIA, CIORAN MELANIA-MARIA, CIORAN MARIUS-PETRU
-  Proiectant: B.I.A. BOT LUCIAN COSMIN;

Consultarea documentației poate fi făcută la sediul administrației publice, Direcția Urbanism – Biroul Avizare Conformitati PUG/PUD/PUZ, et. II, cam. 213, în perioada 25.03.2019 – 14.04.2019, orele 8,30 – 10,30 (marti, miercuri, joi) si 14 - 16 (marti, joi).

Persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroului Avizare Conformitati PUG/PUD/PUZ, Directia Urbanism - Primăria Municipiului Timișoara, cu sediul în Timișoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, tel. 0256-408.464, e-mail: dezvoltareurbana@primariatm.ro.

Observațiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relationare Directa cu Cetățenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timișoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail dezvoltareurbana@primariatm.ro, până la data 14.04.2019.

ARHITECT SEF
Emilian Sorin CIURARIU