stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Ședință ordinară
22.03.2019


DISPOZIȚIA NR. 367 din data: 22.03.2019 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ ORDINARĂ  pentru data de 27.03.2019

PRIMARUL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

 
În conformitate cu prevederile art.39 alin.1 și  art.68  din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;

DISPUNE :

Art.1:  Se convoacă membrii Consiliului Local al Municipiului  Timișoara în ȘEDINȚĂ ORDINARĂ în data de 27.03.2019, ora 16,00  în Sala de Consiliu a Primăriei Municipiului Timișoara din B-dul C.D. Loga, nr.1.

Art.2:  Ordinea de Zi a Ședinței este prevăzută în Anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.


PRIMAR,
NICOLAE ROBU    

SECRETAR,
SIMONA DRĂGOI