stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Ședință DE ÎNDATĂ
22.03.2019


DISPOZIȚIA NR. 368  din data: 22.03.2019 privind convocarea DE ÎNDATĂ  a Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ pentru data de 25.03.2019

PRIMARUL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

În conformitate cu prevederile art.39 alin.(4) și  art.68  din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


DISPUNE :
Art.1: Se convoacă DE ÎNDATĂ membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ în data de 25.03.2019, ora 10,00, în Sala de Consiliu a Primăriei Municipiului Timișoara din B-dul C.D. Loga nr.1.

Art.2:
Ordinea de Zi a ședinței :

1. Proiect de hotărâre privind operațiunea de primă înscriere a suprafeței de 6026 mp aferentă străzii Cerna(parțial) și operațiunea de rectificare a suprafeței imobilului cu nr. top. 8521/1/1/1/1 înscris în CF nr.413712 Timișoara - str. Chimiștilor  și rectificare a suprafeței imobilului cu nr. top.8542 înscris în CF nr.431341 Timișoara- str. 1 Decembrie.

2. Proiect de hotărâre  privind operațiunea de primă înscriere a terenului cu destinația drum – B-dului 12 Noiembrie 1884 (parțial) (fost  b-dul Constructorilor).

3. Proiect de hotărâre privind operațiunea de rectificare a suprafeței si geometriei imobilelor: cu nr.top. 17412 – str. Pop de Basesti -înscris în CF nr. 421574  Timisoara (CF nr. vechi 2), cu nr. top 17498/1-str. Baritiu- inscris in CF nr. 415876 Timisoara (CF nr. vechi 2),cu nr. top. 17584- str. Gelu inscris in CF nr. 447432 Timisoara (CF nr. vechi 2), cu nr. topo 17711- str. Balcescu inscris in CF nr. 446579 Timisoara(CF nr. vechi 2).


PRIMAR,
NICOLAE ROBU   

SECRETAR,
SIMONA DRĂGOI