stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Primăria Municipiului Timișoara vă aduce la cunostință că se vor executa servicii de deratizare și dezinsecție pe domeniul public al Municipiului Timișoara
07.06.2019


Primăria Municipiului Timișoara, în baza contractului subsecvent  nr : 40/5.04.2019  încheiat cu S.C. CORAL IMPEX S.R.L. Ploiesti,  vă aduce la cunostință că începând cu data de 9.06.2019 se vor executa servicii de deratizare și dezinsecție pe domeniul public al Municipiului Timișoara.
Produsele utilizate sunt:
-    K-OTHRINE PROFI EC 250 având substanța activă deltametrin, pentru combaterea țânțarilor adulți;
-    VECTOBAC WG având substanța activă bacillus thurigiensis israeliensis, pentru combaterea larvelor.
-    DERATION PELLET având substanța activă Bromadiolone, pentru combaterea rozătoarelor

Substanțele fac parte din grupele Xn și Xi de toxicitate și sunt avizate de Comisia Națională pentru Produse Biocide din cadrul Ministerului Sănătății și nu pun în pericol populația și animalele. Facem apel la crescătorii de albine din municipiul Timișoara să reducă pe cât posibil zborurile acestora, deoarece cele aflate în zbor pot fi afectate.
Acțiunea se desfașoară în conformitate cu prevederile Ordinului 119/2014.
Personalul implicat în execuția serviciilor este calificat în funcția de agent D.D.D., în  conformitate cu  legislația în vigoare și este dotat cu echipament de protecție corespunzător.
   
Pentru ca tratamentele să aibă o eficiență ridicată, facem apel la toți cetățenii municipiului să ia măsuri urgente de efectuarea curățeniei în gospodăriile proprii și de combatere a muștelor, țânțarilor și a altor insecte producătoare de disconfort
Totodată, amintim prevederile HCL nr. 371/2007 modificată și completată, cap. VI, Reglementări privind combaterea vectorilor – rozătoare, insecte, dăunători – pe raza Municipiului Timișoara, art. 24, constituie contravenție și se sancționează contravențional cu amendă de la  500 lei la 1.000 lei pentru persoanele fizice și de la 1.000 lei la 2.500 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:
a) neefectuarea, înainte de începerea lucrărilor de deratizare, dezinsecție, dezinfecție, a lucrărilor de salubrizare și igienizare a spațiilor proprii de depozitare a deșeurilor menajere, a spațiilor interioare și exterioare din jurul clădirilor;
b) neefectuarea lucrărilor de deratizare și dezinsecție imediat ce se constată apariția de rozătoare (șoareci, șobolani) și/ sau insecte (țânțari, muște, gândaci), etc;
c) neexecutarea lucrărilor de deratizare, dezinfecție sau dezinsecție,  odată cu acțiunile organizate și coordonate de Primăria Municipiului Timișoara, prin operatori în domeniu;
d) neluarea măsurilor de combatere a dăunătorilor din spațiile verzi;
executarea unor lucrări  de dezinsecție sau aplicarea de pesticide fără autorizare precum și a substanțelor care afectează insectele polenizatoare
   
 În cazul în care condițiile meteorologice vor împiedica desfășurarea acestei acțiuni, perioada de efectuare a activității de dezinsecție și deratizare va fi prelungită.


VICEPRIMAR,
IMRE FARKAS