stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Reabilitare Pod Eroilor și Pod Stefan cel Mare
22.07.2019


Reabilitare Pod Eroilor

Lucrari finalizate
-    Lucrari la intradosul podului existent : reparatii grinzi, consolidare grinzi cu benzi din fibra de carbon pe deschiderea centrala, aplicare panza de carbon pe conturul grinzilor marginale, schimbare schema statica prin precomprimare cu bare Macalloy;
-    Aplicarea protectiei anticorozive peste betonul de la intradosul podului existent si peste materialul compozit;
-    Turnarea betonului pe tronsonul 2 la toate cele 4 culei noi ale podului;
-    Excavare pamant in zona de acces prin pilonii podului existent pentru asigurarea viitoarei cai de acces pentru bicilete (aval si amonte mal drept) ;
-    Turnarea betonului la zidul intors in amonte mal drept;

Lucrari in derulare

-    Excavare pamant  in aval si amonte pentru crearea accesului pentru bicilete pe sub pod;
-    Cofrare si turnare beton tronson 3 aval ambele maluri;
-    Turnare beton zid intors  aval ambele maluri;
-    Lucrari pregatitoare pentru montarea structurii metalice a podului extins in amonte;
-    Decofrare culei tronson 3- amonte, ambele maluri;
-    Pregătire transport structură metalică pentru podul extins amonte, de la locul de producție pe șantier;

Reabilitare Pod Stefan cel Mare

Lucrari finalizate
-    Realizarea platformelor si esafodajelor;
-    Demolarea totala a consolei de trotuar;
-    Cofrarea, armarea si betonarea arcelor de pod in aval si amonte;
-    Turnarea diafragmelor noului pod in aval si amonte;
-    Turnarea banchetelor podului;
-    Montarea schelelor sub pod;
-    Montarea predalelor prefabricate pe banchetele din beton;
-    Turnarea si armarea zidurilor exterioare (grinzi) in amonte;
-    Montarea grinzilor prefabricate;
-    Sablarea armaturilor corodate;
-    Pasivizarea armaturilor existente;
-    Montare armatura si turnare beton -  suprabetonare amonte si aval – pod nou (largire);
-    Montare armatura si turnare beton -  suprabetonare amonte si aval – pod existent;
-    Monolitizare grinzi pod nou;

Lucrari in derulare

-    Cofrare și turnare grinzi parapet, grinzi de delimimitare a părții carosabile de zona verde și trotuar;
-    Elevația pentru scări acces pod;
-    Lucrari de reparatii la intradosul podului existent;