stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Anunț public privind „Reabilitare Pod Iuliu Maniu (Podul Muncii)”
29.07.2019


MUNICIPIULUI TIMIȘOARA - Direcția Generală Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele De Utilități, titular al proiectului „Reabilitare Pod Iuliu Maniu (Podul Muncii)” propus a fi amplasat în Timișoara, str. Iuliu Maniu, jud. Timiș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș de a nu se supune evaluării impactului asupra mediului, evaluării adecvate și evaluării impactului asupra corpurilor de apă în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Reabilitare Pod Iuliu Maniu (Podul Muncii)”, propus a fi amplasat în Timișoara, str. Iuliu Maniu, jud. Timiș.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Timiș, jud. Timiș, localitatea Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr.18-18A, în zilele de luni – joi între orele 8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00 – 14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro – Secțiunea Acorduri de mediu.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Timiș.
 
DIRECTOR D.G.D.P.P.R.U,                
CHIȘ CULIȚĂ