stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Ședință Extraordinară
30.07.2019


DISPOZIȚIA NR. 873 din data: 30.07.2019 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului  Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ pentru data de  03.08.2019

PRIMARUL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

În conformitate cu  prevederile art.133 alin.(2), lit.a), art.134 alin.(1) lit.a) și art.196 alin.(1) , lit.b) din Ordonanța de Urgență  a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ;

DISPUNE :
Art.1: Se convoacă membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ în data de  03.08.2019, ora 13,00, în Sala de Consiliu a Primăriei Municipiului Timișoara din B-dul C.D. Loga nr.1.

Art.2:
Proiectul ordinii de zi a Ședinței este:
    1. Ședința Festivă a Consiliului Local al Municipiului Timișoara dedicată Zilei Timișoarei.

Art.3:
Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință prin mass media locală și pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara www.primariatm.ro.


PRIMAR,
NICOLAE ROBU   

p.SECRETAR GENERAL
CAIUS ȘULI