stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Comunicat privind servicii de dezinsectie terestră
08.08.2019


Primăria Municipiului Timișoara, în baza contractului subsecvent  nr : 40/5.04.2019  încheiat cu S.C. CORAL IMPEX S.R.L. Ploiesti,  vă aduce la cunostință că incepand cu data de 12.08.2019 se vor executa servicii de dezinsectie terestră pe domeniul public al Municipiului Timisoara.
    
Substanta utilizata pentru efectuarea serviciilor  de dezinsectie este substanta Permex 22 E,  substanta activa Permetrina. Crescatorii de albine sunt rugati ca in perioada mentionata sa ia toate masurile care se impun in vederea protejarii albinelor, respectiv scoaterea stupilor de albine in afara ariei de stroipire; in caz contrar Primaria Municipiului Timisoara si SC CORAL IMPEX sunt absolvite de orice responsabilitate. Mentionam ca substantele utilizate sunt avizate de Ministerul Sanatatii."  
Substanța face parte din grupa III (Pesticide Non-Agricole), respectiv Tip 18 (Insecticide, acaricide și produse pentru combaterea altor artropode), sunt avizate de Comisia Nationala pentru Produse Biocide din cadrul Ministerului Sanatatii și nu pun în pericol populația și animalele.
Acțiunea se desfașoară în conformitate cu prevederile Ordinului 119/2014.
Personalul implicat in executia serviciilor este calificat in functia de agent D.D.D., in  conformitate cu  legislatia in vigoare si este dotat cu echipament de protectie corespunzator.
    
 Pentru ca tratamentele să aibă o eficiență ridicată, facem un apel la toți cetățenii municipiului să ia măsuri urgente de efectuarea curățeniei în gospodăriile proprii și de combatere a muștelor, țânțarilor și a altor insecte producătoare de disconfort
Totodată amintim prevederile HCL nr. 371/2007 modificată și completată, cap. VI, Reglementări privind combaterea vectorilor – rozătoare, insecte, dăunători – pe raza Municipiului Timișoara, art. 24, constituie contravenție și se sancționează contravențional cu amendă de la  500 lei la 1.000 lei pentru persoanele fizice și de la 1.000 lei la 2.500 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:
a)    neefectuarea, înainte de începerea lucrărilor de deratizare, dezinsecție, dezinfecție, a lucrărilor de salubrizare și igienizare a spațiilor proprii de depozitare a deșeurilor menajere, a spațiilor interioare și exterioare din jurul clădirilor;
b)    neefectuarea lucrărilor de deratizare și dezinsecție imediat ce se constată apariția de rozătoare (șoareci, șobolani) și/ sau insecte (țânțari, muște, gândaci), etc;
c)    neexecutarea lucrărilor de deratizare, dezinfecție sau dezinsecție,  odată cu acțiunile organizate și coordonate de Primăria Municipiului Timișoara, prin operatori în domeniu;
d)    neluarea măsurilor de combatere a dăunătorilor din spațiile verzi;
executarea unor lucrări  de dezinsecție sau aplicarea de pesticide fără autorizare precum și a substanțelor care afectează insectele polenizatoare
    
 In cazul in care conditiile meteorologice vor impiedica desfasurarea acestei actiuni, perioada de efectuare a activitatii de dezinsecție și deratizare va fi prelungita.


VICEPRIMAR
IMRE FARKAS