stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Anunț privind PUZ – ”ZONĂ DEPOZITARE, LOGISTICĂ, PRODUCȚIE NEPOLUANTĂ”
22.08.2019


 

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2.701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, a H.C.L. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017 privind „Regulamentul Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului”, a Legii nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul (actualizată),

ANUNȚĂM demararea Etapei 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația:
PUZ – ”ZONĂ DEPOZITARE, LOGISTICĂ, PRODUCȚIE NEPOLUANTĂ”

Amplasament: Zona Calea ȘAGULUI, str. CREMONA, identificat prin CF 430641, 430671, 430632, 430636, 430652, 430672, 430640

Beneficiar: SC SPORT MECHANICAL WORKSHOP SRL

Proiectant: SC PILOT TEAM SRL

Observațiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Centrul de Consiliere Cetățeni (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timișoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail dezvoltareurbana@primariatm.ro, până la data 19.09.2019.

Consultarea documentației poate fi făcută la sediul administrației publice, Directia Generală de Urbanism și Dezvoltare Urbană - Biroul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ, et. II, cam. 213, în perioada 26.08.2019-19.09.2019, orele 8,30 – 10,30 (marti, miercuri, joi); și 14-16 (marți – joi) .

Întâlnirea cu proiectantul va avea loc la sediul Primariei Municipiului Timisoara – Direcția Urbanism - cam. 213, în data de 10.09.2019, intre orele 14,00-15,00.

Persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Biroului Avizare Conformitati PUG/PUD/PUZ, Directia Urbanism - Primăria Municipiului Timișoara, cu sediul în Timișoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, tel. 0256-408.464, e-mail: dezvoltareurbana@primariatm.ro.

 

ARHITECT ȘEF
Emilian Sorin CIURARIU