stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Anunț public
26.08.2019


MUNICIPIUL TIMIȘOARA, titular al proiectului „Amenajare locuri de parcare pe domeniul public” propus a fi amplasat in Timisoara, str. Avram Imbroane, in fata imobilului cu nr.56A, C.F. Nr.409646, nr.top.4548 (nr. C.F.vechi 2), jud. Timiș, anunță publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Amenajare locuri de parcare pe domeniul public” propus a fi amplasat in Timisoara, str. Avram Imbroane, in fata imobilului cu nr.56A, C.F. Nr.409646, nr.top.4548 (nr. C.F.vechi 2), jud. Timiș.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Timiș, din Municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18 -18A, în zilele de luni -  joi între orele  8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00 – 14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - Secțiunea Acorduri de mediu.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului “