stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Anunț public
27.08.2019


“MUNICIPIUL TIMIȘOARA, titular al proiectului „Modernizare si extindere Calea Buziasului”, propus a fi amplasat in intravilan Timisoara, str. Calea Buziasului, CF nr. 431185 si nr.Cad 431185, jud. Timiș, anunță publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș de a nu se supune evaluării impactului asupra mediului, evaluării adecvate și evaluării impactului asupra corpurilor de apă în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Modernizare si extindere Calea Buziasului”, propus a fi amplasat in intravilan Timisoara, str. Calea Buziasului, CF nr. 431185 si nr.Cad 431185, jud. Timiș. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Timiș, din localitatea Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18 -18A, jud Timiș, în zilele de luni -  joi între orele  8.00 – 16.30, vineri între orele 8.00 – 14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - Secțiunea Acorduri de mediu.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului “