stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Comunicat privind proiectul „Grădinița PP33 – Extindere grădiniță existentă în regim de înălțime P+1E+M, reparații și reabilitare termică corp existent” - COD SMIS 121232
04.09.2019


„Grădinița PP33 – Extindere grădiniță existentă în regim de înălțime P+1E+M, reparații și reabilitare termică corp existent”  - COD SMIS 121232

Contractul de finanțare nr. 4481/25.06.2019, semnat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice – în calitate de Autoritate de Management pentru POR 2014-2020, ADR Vest - Organism Intermediar și Municipiul Timișoara în calitate de beneficiar.

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea calității infrastructurii educaționale a Gradiniței P.P nr.33 în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă.
În ceea ce privește încadrarea obiectivului proiectului în obiectivul specific al priorității de investiții 4.4, acest fapt se confirmă prin crearea unei infrastructuri care să asigure accesul la servicii educaționale calitative, astfel încât părinții să poată participa ca și forță de muncă pe piață; în acest context reabilitarea/extinderea Gradiniței PP33 în Municipiul Timișoara va asigura atât creșterea numărului de locuri în grădinițele de stat, cât și oferirea serviciilor calitative de îngrijire a copiilor de vârstă preșcolară. Dat fiind acest proiect, părinții copiilor - 201 copii din care 60 copii prin crearea a 3 grupe noi, își vor putea relua activitatea pe câmpul muncii, astfel încât aceștia vor contribui la activitatea economică și productivitatea forței de muncă, iar copiii acestora își vor realiza bazele construirii abilităților sociale și a capacității de integrare socială.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Extindere gradiniță existentă în regim de înălțime P+1E+M, reabilitare termică corp existent;
2. Creșterea numărului de preșcolari care vor beneficia de un proces educațional de calitate, la cele mai ridicate standarde, precum și a gradului de satisfacție al utilizatorilor spațiilor și dotărilor din cadrul Gradiniței P.P nr.33 din Timișoara;
3. Creșterea atractivității procesului educațional prin îmbunătățirea condițiilor de confort, siguranța și accesibilitate în cadrul unității de infrastructură educațională.

Perioada de implementare 25.06.2019 – 31.10.2021
Valoarea totală a proiectului este     - 3.894.963,18 lei
Din care:- FEDR (85%)             – 3.310.718,71 lei
                - Bugetul national (13%)     – 506.345,21 lei
                - Beneficiar (2%)         – 77.899,26 lei


Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro”.

Programului Operațional Regional 2014-2020, www.inforegio.ro