stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Comunicat - proiect ECoC-SME-Actions for inducing SME growth and innovation via the ECoC event and legacy
04.09.2019


Începere proiect PGI06047 ECoC-SME: Actions for inducing SME growth and innovation via the ECoC event and legacy/Acțiuni de stimulare a creșterii și inovării IMM-urilor prin evenimentul Capitală Europeană a Culturii și moștenirea acestuia

Municipiul Timișoara este partener în cadrul proiectului ”PGI06047 ECoC- SME: Actions for inducing SME growth and innovation via the ECoC event and legacy/Acțiuni de stimulare a creșterii și inovării IMM-urilor prin evenimentul Capitală Europeană a Culturii și moștenirea acestuia”, implementat începând cu data de 01.08.2019, pe o perioadă de 36 de luni (faza I-24 de luni, faza II-12 luni) și finanțat prin Programul Interreg Europe.

Valoarea totală a proiectului este de 1.163.171 euro, bugetul aferent Municipiului Timișoara fiind de 118.163 euro, defalcat pe surse de finanțare și pe faze după cum urmează:
Faza I: 107.950,00 Euro (518.160 lei), din care:
- contribuția FEDR (asistență financiară nerambursabilă) de 85% - în valoare de 91.757,50 euro (440.436 lei)
- cofinanțarea națională prin MDRAP de 13% - în valoare de 14.033,50 euro (67.360,8 lei)
- contribuția proprie de 2 % - în valoare de 2.159,00 euro (10.363,2 lei)
Faza II: 10.213,00 euro - sumă paușală (49.022,4 lei)

Partenerii de proiect sunt:
  •     Universitatea Finlandei de Est - Institutul Karelian, Finlanda -  Lider de proiect
  •     Municipiul Leeuwarden, Olanda – Partener de proiect
  •      Fundația Incubator, Leeuwarden, Olanda - Partener de proiect
  •     MateraHub Industrii Culturale și Creative, Matera, Italia - Partener de proiect
  •     Municipiul Rijeka, Croația - Partener de proiect
  •     Municipiul Timișoara, România - Partener de proiect
  •     Universitatea Vytautas Magnus, Centrul pentru practici de afaceri, Kaunas, Lituania - Partener de proiect

Obiectivul general al proiectului este de a aduce împreună regiuni/orașe europene și grupuri de stakeholderi pentru a participa la un proces interactiv de învățare și co-creație interregională pentru promovarea IMM-urilor locale, existente și viitoare, în timpul și după mega evenimentul Capitală Europeană a Culturii.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
Faza I
1) realizarea unei analize a experienței fostelor gazde ale evenimentului Capitală Europeană a Culturii și a nevoilor și obiectivelor viitoarelor Capitale Europene ale Culturii, în cadrul seminariilor care urmează a fi organizate de către partenerii de proiect.

2) transpunerea în exemple de bune practici a acestor experiențe spre a fi utilizate în noile inițiative de start-up și pentru consolidarea inițiativelor deja existente în sectorul IMM, prin implicarea diverșilor actori interesați (instituții publice, actori responsabili de proiectele CEaC; organizațiile pentru promovarea/consultarea IMM-urilor și întreprinderile în sine, alte sectoare, de exemplu din sfera educațională, societatea civilă, etc.).
3) elaborarea de planuri de acțiune locale.

Faza II
4) implementarea și monitorizarea planurilor de acțiune locale
5) transmiterea de recomandări către programul CEaC privind modalitatea de a-și spori impactul pozitiv asupra economiilor locale/regionale.
6) diseminarea exemplelor de bune practici identificate în întreaga Uniune Europeană

Comunicat pdf