stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Comunicat privind proiectul „Construcție clădire cu destinația Creșă, str. Cocea”, COD SMIS 125504
04.09.2019


„Construcție clădire cu destinația Creșă, str. Cocea”, COD SMIS 125504

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului este urmărirea caracterului central al dezvoltării urbane durabile constituit de finanțarea proiectelor de dezvoltare urbană în baza unor strategii integrate de dezvoltare urbană (SIDU) ce abordează provocările economice, de mediu, climatice, demografice și sociale din orașe. SIDU constituie cadrul pentru selectarea operațiunilor (proiectelor) individuale de dezvoltare urbană.
În ceea ce privește încadrarea obiectivului proiectului în obiectivul specific al priorității de investiții 4.4, acest fapt se confirmă prin crearea unei infrastructuri care să asigure accesul la servicii educaționale calitative, astfel încât părinții să poată participa ca și forță de muncă pe piața; în acest context construirea unei creșe în Municipiul Timișoara va asigura atât creșterea numărului de locuri în creșele de stat, cât și oferirea serviciilor calitative de îngrijire a copiilor de vârstă antepreșcolară. Dat fiind acest proiect, părinții copiilor (38) își vor putea relua activitatea pe câmpul muncii, astfel încât aceștia vor contribui la activitatea economică și productivitatea forței de muncă, iar copiii acestora își vor realiza bazele construirii abilităților sociale și a capacității de integrare socială.

Obiectivul general al proiectului vizează asigurarea accesului la educația antepreșcolară, în vederea asigurării unor rezultate educaționale mai bune în paralel cu promovarea participării și reintegrarea părinților pe piața muncii în municipiul Timișoara. Prin acțiunile sale, obiectivul general al proiectului se încadrează în obiectivul specific 4.4 întrucât propune creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, prin construirea unei crese noi, Municipiul Timișoara va contribui atât la creșterea capacității sistemului educațional antepreșcolar care în prezent este deficitar din acest punct de vedere, cât și la creșterea calității acestuia prin oferirea unei infrastructuri noi care va putea găzdui un număr de 38 de copii de vârstă antepreșcolară.
Proiectul se află înscris în Documentul Justifiativ pentru Finanțarea din Fonduri Europene Structurale și de Investiții (DJ FESI), pe lista prioritară de fișe de proiecte pentru Obiectivul Specific 4.4 la poziția nr. 3.

Obiectivele specifice ale proiectului
1. Construirea unei creșe cu o capacitate de 38 de copii de vârstă antepreșcolară.
2. Dotarea creșei cu echipamente necesare desfășurării activităților specifice, inclusiv pentru activitățile de întreținere (prepararea hranei, curățenie și igiena, etc)
3. Angajarea de personal calificat pentru realizarea activităților specifice educației copiilor, pentru prepararea hranei, pentru întreținerea curățeniei și igienei precum și pentru conducerea și administrarea acestuia. (19 persoane)
4. Reintegrarea părinților pe piața muncii mai repede de împlinirea a 3 ani de la data nașterii copiilor;

Perioada de implementare 09.07.2019 – 31.07.2022
Valoarea totală a proiectului este:     - 7.774.265,68 lei
Valoarea totală eligibilă:         - 1.361.497,06 lei
Din care: - FEDR (85%)        - 1.157.272,50 lei
                 - Bugetul national (13%)     -    176.994,61 lei
                 - Beneficiar (2%)         -     27.229,95 lei
Valoarea totală neeligibilă:         - 6.412.768,62 lei


“Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro”.

Programului Operațional Regional 2014-2020, www.inforegio.ro