stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Comunicat privind proiectul Construcție clădire cu destinația creșă Zona de Nord”, COD SMIS 127750
04.09.2019


Construcție clădire cu destinația creșă Zona de Nord”, COD SMIS 127750

Obiectivul general al proiectului
Obiectivul general al proiectului este urmarirea caracterului central al dezvoltarii urbane durabile constituit de finantarea proiectelor de dezvoltare urbana în baza unor strategii integrate de dezvoltare urbana (SIDU) ce abordeaza provocarile economice, de mediu, climatice, demografice si sociale din orase. SIDU constituie cadrul pentru selectarea operatiunilor (proiectelor) individuale de dezvoltare urbana. In ceea ce priveste incadrarea obiectivului proiectului in obiectivul specific al prioritatii de investitii 4.4, acest fapt se confirma prin crearea unei infrastructuri care sa asigure accesul la servicii educationale calitative, astfel incat parintii sa poata participa ca si forta de munca pe piata. In acest context construirea unei crese in Municipiul Timisoara va asigura atat cresterea numarului de locuri in cresele de stat, cat si oferirea serviciilor calitative de ingrijire a copiilor de varsta anteprescolara. Dat fiind acest proiect, parintii copiilor (29) isi vor putea relua activitatea pe campul muncii, astfel incat acestia vor contribui la activitatea economica si la productivitatea fortei de munca, iar copiii acestora isi vor realiza bazele construirii abilitaþilor sociale si a capacitatii de integrare sociala.
Obiectivul general al proiectului vizeaza asigurarea accesului la educatia anteprescolara, în vederea asigurarii unor rezultate educationale mai bune în paralel cu promovarea participarii si reintegrarea parintilor pe piata muncii in municipiul Timisoara.
Varsta anteprescolara este, fara indoiala, temelia educativa a intregii vieti. Datorita varstei mici, educatia anteprescolara capata un caracter specific. Aceasta perioada, ca ingrijire si educatie, formeaza temelia intregii vieti de mai tarziu.Proiectul se afla in Documentului Justificativ pentru Finantarea din Fonduri Europene Structurale si de Investitii (DJ FESI), pe lista prioritara cu fise de proiecte pentru Obiectivul Specific 4.4, la pozitia nr. 1.

Obiectivele specifice ale proiectului
1. Construirea unei creșe cu o capacitate de 29 de copii de vârstă antepreșcolară, din care, fete: 12, baieti :17, persoane cu dizabilitati: 0; persoane apartinand categoriilor dezavantajate: 1; cat si cresterea
calitatii actului educational la nivelul comunitatii municipiului Timisoara.
2. Dotarea creșei cu echipamente necesare desfășurării activităților specifice, inclusiv pentru activitățile de întreținere (prepararea hranei, curățenie și igiena, etc) si asigurarea conditiilor corespunzatoare desfasurarii procesului educational.
3. Angajarea de personal calificat pentru realizarea activităților specifice educației copiilor, pentru prepararea hranei, pentru întreținerea curățeniei și igienei precum și pentru conducerea și administrarea acestuia.
4. Reintegrarea părinților pe piața muncii mai repede de împlinirea a 3 ani de la data nașterii copiilor;

Perioada de implementare 01.06.2018 – 30.09.2022
Valoarea totală a proiectului este:     - 7.879.340,78 lei
Valoarea totală eligibilă:         - 1.039.037,24 lei
Din care: - FEDR (85%)        - 883.181,66    lei
                 - Bugetul national (13%)     - 135.074,83    lei
                 - Beneficiar (2%)        - 20.780,75      lei
Valoarea totală neeligibilă:         - 6.840.303,54 lei

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro”.

Programului Operațional Regional 2014-2020, www.inforegio.ro