stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Ședință Ordinară
04.09.2019


DISPOZIȚIA NR. 1078 din data: 03.09.2019 privind convocarea  Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ ORDINARĂ pentru data de 09.09.2019

PRIMARUL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA


În conformitate cu prevederile  art.133 alin.(1) , art.134 alin.1 lit.a) și art.196 alin.(1) lit.b) din  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ;

DISPUNE :

Art.1: Se convoacă membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ ORDINARĂ în data de 09.09.2019, ora 16,00, în Sala de Consiliu a Primăriei Municipiului Timișoara din B-dul C.D. Loga, nr.1.
Art.2: Proiectul Ordinii de zi a ședinței este prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
Art.3: (1) Consilierii locali vor prelua materialele înscrise pe Proiectul ordinii de zi din aplicația google drive.
           (2) Membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.
Art.4: Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință  prin mass-media locală și pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara  www.primariatm.ro.
 
PRIMAR,
NICOLAE ROBU    

SECRETAR GENERAL,
CAIUS SULI