stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Reabilitare Poduri
10.09.2019


Reabilitare Pod Eroilor

Lucrari finalizate

- Montare structuri metalice pod extins aval+amonte;
- Turnare plăci beton peste pista de biciclete mal drept;
- Turnare beton ziduri despărțitoare pistă biciclete mal drept;
- Turnare beton zid întors aval+amonte ambele maluri;
- Turnare plăci beton peste pista de biciclete;
- Cofrare consolă trotuar amonte;
- Turnare ziduri despărțitoare pistă biciclete;
- Armare consolă amonte;
- Turnare beton consolă trotuar în amonte (parțial), prima etapă;

Lucrari in derulare

- Armare și cofrare consolă trotuar aval;;
- Realizare umplutură pământ între zidurile de sprijin și taluz;
- Realizare parapet;

Reabilitare Pod Stefan cel Mare

Lucrari finalizate

- Turnarea extinderilor podului nou;
- Cofrare și turnare grinzi de delimimitare a părții carosabile de trotuar;
- Montare hidroizolație pod+rampe acces;
- Lucrări de reparații la intradosul podului existent;
- Armare și cofrare fundații stâlpi de iluminat;
- Cofrare și turnare beton grinzi de delimitare a părții carosabile de zona verde;
- Montare tuburi rezervă cabluri sub trotuar amonte+aval și turnare beton;
- Elevația pentru scări acces pod aval+amonte;
- Montare guri de scurgere pe rampele de acces pe pod

Lucrari in derulare

- Realizare grinzi de racordare pe rampele de acces;
- Montare borduri de granit pe pod și pe rampe;
- Turnare asfalt pe carosabil , trotuare și piste;;
- Execuție rețea de canalizare și canal tehnic;