stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Lista proiectelor selectate privind aprobarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă, alocată în baza Legii nr. 350/2005 de la bugetul local, pentru activități nonprofit de implicare a comunității
10.09.2019


ANUNȚ privind lista proiectelor selectate și sumele aprobate prin HCLMT din data de 09.09.2019 privind aprobarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă, alocată în baza Legii nr. 350/2005 de la bugetul local, pentru activități nonprofit de implicare a comunității în implementarea strategiei de dezvoltare a municipiului Timișoara, pentru anul 2019.


Anexa 2