stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Examen de definitivare si promovare în grad profesional
10.09.2019


Examen de definitivare si promovare în grad profesional  a  doamnei  Dănescu Elena Alexandra  organizat în data de 24 septembie 2019

In conformitate cu prevederile art.41^1 din HG  nr.286/2011, vă informăm:

 În data de 24.09.2018 ora 10:00 la sediul Primariei Municipiului Timisoara se organizează :
 -proba scrisa la examenul de definitivare si promovare în grad profesional imediat superior pentru doamna Dănescu Elena Alexandra care îndeplineste cumulativ condițiile necesare înscrierii la examen.


Bibliografia, cererea de înscriere și informații suplimentare se pot obține de la Serviciul Resurse Umane, camera 7, parter.

Bibliografie


Afișat astăzi 10 septembrie 2019