stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Comunicat de presă privind Începerea implementării proiectului “Înnoirea flotei de tramvaie – etapa II”
10.10.2019


Începerea implementării proiectului “Înnoirea flotei de tramvaie – etapa II”
                                  
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru POR, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru POR și Municipiul Timișoara au semnat contractul de finanțare nerambursabilă cu nr. 4804/01.10.2019 pentru proiectul “Înnoirea flotei de tramvaie – etapa II”, cod SMIS 129030, finanțat prin Regio - Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e – Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Proiectul urmează a fi implementat pe o perioadă de 46 luni, începând cu data de 01.10.2019 până în data de 31.07.2023. Valoarea totală a acestuia este de 96.378.403,45 lei (T.V.A. inclus), din care asistența nerambursabilă totală este de 46.971.966,32 lei.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă sporirea gradului de confort pentru călători, a vitezei medii de deplasare și a accesibilitătii tramvaielor, astfel încât transportul public să devină mai atractiv, încurajând renunțarea la autoturismele private, creându-se condițiile pentru reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport.

Obiectivele specifice ale proiectului constau  în:
1. Achiziția unui număr de 7 tramvaie noi, eficiente energetic și adaptate nevoilor persoanelor cu mobilitate redusă.
2. Creșterea vitezei comerciale a transportului public cu tramvaiul.
3. Creșterea confortului și a siguranței pasagerilor.

Implementarea proiectului va fi asigurată de Echipa de Implementare a Proiectului (EIP), o structură constituită la nivelul Municipiului Timișoara, în colaborare cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional și Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Regional în Regiunea de Vest.

Informații suplimentare: persoana de contact – dl Culiță Chiș, Director General Direcția Generală Drumuri Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități – Manager de proiect, tel: 0256/408.480, email: culita.chis@primariatm.ro.

Comunicat pdf