stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Dezbatere publică pe marginea unui proiect de hotărâre
05.11.2019


Primăria Municipiului Timișoara va organiza în data de 13.11.2019, ora 14.00 , în Sala de ședințe  a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, B-dul C.D. Loga nr.1, Dezbaterea publică pe marginea „Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Mixed-Use - Zona centrala - Construire clădiri cu funcțiuni mixte: locuire colectivă, activități administrative, de administrarea afacerilor, financiar - bancare, comerciale (terțiare), culturale, de turism, servicii (terțiare), parcaj colectiv public și privat”, Bd. Mihai Eminescu nr. 2, Bd. C.D.Loga nr. 3, Timișoara.
        
La dezbatere sunt așteptate să participe toate persoanele interesate.
Cei interesați se pot adresa și în scris, Direcției Secretariat General  –  Serviciul Administrație Locală, sau in format electronic, la adresa: camelia.crisan@primariatm.ro , până în data de 12.11.2019, ora 10.00 .
Participanții la dezbatere care se înscriu la cuvânt, își vor susține punctele de vedere exclusiv pe marginea proiectului de hotărâre aflat pe ordinea de zi.
Durata limită de exprimare a punctelor de vedere este de cinci minute pentru fiecare participant.


P.SECRETAR GENERAL
CAIUS ȘULI

ȘEF SERVICIU
SIMONA DRĂGOI