stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

ÎN ATENȚIA CETĂȚENILOR DEȚINĂTORI DE TERENURI EXTRAVILANE DIN MUNICIPIUL TIMIȘOARA
27.11.2019


Municipiul Timișoara împreună cu Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș au demarat Programul Național de Cadastru și carte funciară a lucrărilor de înregistrare  sistematică inițiate de unități administrativ-teritoriale pentru sectoare cadastrale din extravilanul Municipiului Timisoara.(CADASTRU GENERAL)

Cetățenii Municipiului Timișoara care vor să beneficieze de cadastrare gratuită sunt rugați să se prezinte la Primăria Municipiului Timișoara , Bd. CD Loga nr.1, sala de ședințe parter,în perioada 25.11.2019-06.01.2020, în zilele de luni și miercuri  între orele 12-16 și vineri între orele 10-14, cu documentele proprietății.

Pliant
Poster