stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Plan de calitate a aerului în aglomerarea Timișoara
23.12.2019


Primaria Municipiului Timisoara, titular al planului de calitate a aerului în aglomerarea Timișoara, anuntă publicul asupra elaborării planului de calitate a aerului în aglomerarea Timișoara.

Publicul are dreptul de a participa la procesul de luare a deciziilor privind planul mentionat.

Propunerea de plan, poate fi consultată la sediul MUNICIPIUL TIMIȘOARA, DIRECȚIA DE MEDIU SERVICIUL REGLEMENTARE, MONITORIZARE,PROTECȚIE ȘI AMELIORARE MEDIU, B-ul C.D. Loga nr. 1, cam. 304 si la adresa A.P.M. Timis, B-ul Liviu Rebreanu, nr. 18 - 18 A Timisoara, de luni pană – vineri, intre orele 9.00 - 12.00,  precum și la următoarele adrese internet: wwwprimariatm.ro; office@apmtm.anpm.ro

Comentariile, întrebările sau opiniile pot fi transmise în scris, la sediul MUNICIPIUL TIMIȘOARA, DIRECȚIA DE MEDIU SERVICIUL REGLEMENTARE, MONITORIZARE,PROTECȚIE ȘI AMELIORARE MEDIU, B-ul C.D. Loga nr. 1, cam.304, până la data de 21.01.2020


Plan calitate aer pentru indicatorul PM10