stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Ședință Extraordinară
10.01.2020


DISPOZIȚIA NR. 53 din data: 09.01.2020 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ pentru data de 14.01.2020

PRIMARUL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

În conformitate cu prevederile  art.133 alin.(2), lit.(a), art.134 alin.(1), lit.a) și art.196 alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ;

DISPUNE :
Art.1: Se convoacă membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ  în data de 14.01.2020, ora 16,00, în Sala de Consiliu a Primăriei Municipiului Timișoara din B-dul C.D. Loga, nr. 1.
Art.2: Proiectul ordinii de zi a Ședinței este prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
Art.3: (1) Consilierii locali vor prelua materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi din aplicația google drive.
           (2) Membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.
Art.4: Prezenta dispoziție se  aduce la cunoștință prin mass media locală și pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara www.primariatm.ro.

PRIMAR,
NICOLAE ROBU    

SECRETAR GENERAL,
CAIUS ȘULI