stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Comunicat privind Programul de ajutorare a persoanelor defavorizate
16.01.2020


Începând din  29.01.2020,  se distribuie pachetele cu produse de igienă în cadrul POAD 2019-2021, program derulat în baza HG nr. 784/2018 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate.

Primăria Municipiului Timișoara prin Direcția de Asistență Socială distribuie produsele  de igienă personală provenite  din stocurile de intervenție comunitară, către beneficiarii finali în perioada 29 ianuarie- 8 februarie 2020.

Distribuirea produselor de igienă personală se va face din locația situată pe str.Lorena nr.35.  Toți beneficiarii care ridică produse alimentare trebuie să prezinte actul de identitate în original.

Pot beneficia de aceste produselor de igienă personală în prima etapă următoarele categorii:
a) Familiile și persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziție scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;
b) Familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările ulterioare;
   
Constituirea pachetului de produse igenico-sanitare va conține următoarele:

Produs

Cantitate

Periuță de dinți

5 buc.

Pastă de dinți

300 ml

Săpun lichid

500 ml

Șampon copii

800 ml

Șampon adulți

500 ml

Detergent de rufe

2700 gr.Persoanele care fac parte din mai multe dintre categoriile prevăzute la alin. (1) beneficiază de ajutoare alimentare o singură dată în cadrul programului anual și pentru o singură categorie de persoane defavorizate căreia îi aparțin la data distribuirii ajutoarelor.
Beneficiaza de aceste produse:
- doar titularii de VMG (membrii familiei beneficiare de VMG nu primesc produse de igienă).
- titularii și membrii familiei  beneficiare de ASF care sunt nominalizați prin Dispoziți Primarului ca sunt beneficari de ASF în conformitate cu cu prevederile Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, republicata