stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Planul de eliminare a deșeurilor
16.01.2020


Potrivit art. 8, alin. (2), din HCL nr. 371/2007 privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul municipiului Timișoara, cu modificările ulterioare producătorii/generatorii de deșeuri rezultate din activitățile medicale, au obligația să prezinte anual, până la data de 01 martie, compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, Planul de eliminare a deșeurilor pentru activitățile medicale pe care le desfășoară pe teritoriul municipiului Timișoara.

Conținutul Planului de eliminare a deșeurilor este prevăzut la art. 8, alin. (3) din actul normativ local menționat mai sus. De asemenea, potrivit prevederilor art. 10, alin. (1) din HCL nr. 159/2016 privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări în Municipiul Timișoara, cu modificările și completările ulterioare, deșeurile de la lucrările de intervenții, refaceri și construcții edilitar–gospodărești, vor fi gestionate de producător/generator, care are obligația să prezinte anual, până la data de 15 februarie, compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, Planul de eliminare a deșeurilor pentru activitățile pe care le desfășoară pe teritoriul municipiului Timișoara.

Conținutul Planului de eliminare a deșeurilor este prevăzut la art. 10, alin. (2) din HCL nr. 159/2016, cu modificările și completările ulterioare. Planul de eliminare a deșeurilor va fi depus în două exemplare, din care un exemplar vizat va putea fi ridicat de la camera 12, după 15 zile. În cazul planurilor incorecte sau incomplete, documentația va fi restituită la același ghișeu, urmând a se depune o nouă documentație, întocmită în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Nedepunerea Planului de eliminare a deșeurilor se sancționează contravențional, astfel: pentru persoane fizice cu amendă cuprinsă între 1.500-2.000 lei; pentru persoane juridice cu amendă cuprinsă între 2.000-2.500 lei. Aceste documente se depun la Primăria Municipiului Timișoara, camera 12 -Serviciul Relaționare Directă cu Cetățeni, ghișeele 1 și 2, după următorul program:luni 08.30 -16.30; marți 08.30 - 18.30; miercuri 08.30- 16.30; joi 08.30- 16.30; vineri 08.30- 16.30.

Viceprimar,

Dan Diaconu