stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Informare privind proiectul Cod SMIS 121401
27.01.2020


 Ianuarie 2020   

Informare privind proiectul  ”Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe situate pe străzile: Str. Kiriac nr.2, 2A, Intrarea Sepia nr. 10, Str. Mareșal Alexandru Averescu  nr. 70, Intrarea Cerceilor nr. 2, bl. D65, Aleea Martir Nagy Eugen nr. 16, Str. Alexandru Odobescu nr. 79, Aleea Azurului nr. 7” - Cod SMIS 121401

Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltării  și Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru POR 2014-2020, Agenția Pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest, în calitate de Organism intermediar pentru POR 2014-2020, și Municipiul Timișoara, în calitate de beneficiar, au semnat contractul de finanțare nerambursabilă  cu nr. 4638/07.08.2019 pentru proiectul:  ” Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe situate pe străzile: Str. Kiriac nr.2, 2A, Intrarea Sepia nr. 10, Str. Mareșal Alexandru Averescu nr. 70, Intrarea Cerceilor nr. 2, bl. D65, Aleea Martir Nagy Eugen nr. 16, Str. Alexandru Odobescu nr. 79, Aleea Azurului nr. 7” - Cod SMIS 12140, depus în cadrul Regio - Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea A – Clădiri Rezidențiale.

Scopul proiectului il reprezintă creșterea eficienței energetice la blocurile situate pe străzile:
       -   Componenta 1 Aleea Martir Nagy Eugen nr.16
       -   Componenta 2 Intrarea Sepia nr.10
       -   Componenta 3 Str.Dumitru Kiriac nr.2, 2/A
       -   Componenta 4 Aleea Azurului nr.7
       -   Componenta 5 Intrarea Cerceilor nr.2, BL. D 65
       -   Componenta 6: Str.Maresal Alexandru Averescu nr.70

Obiectivele specifice ale proiecului:
1. Îmbunătățirea condițiilor de confort termic interior pentru 173 apartamente care fac parte din cele 6 clădiri rezidențiale supuse reabilitării.
2. Creșterea eficienței energetice în clădirile care fac obiectul proiectului prin scăderea consumului anual specific de energie cu 90,37kWh/m2/an.
3. Creșterea nivelului de protecție a mediului înconjurător prin scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 218,87 echivalent tone CO2.

 Rezultatele proiectului:
-    Un număr de 6 clădiri rezidențiale multietajate, respectiv un număr  de 173 de apartamente reabilitate termic;
-    Consumul anual de energie  primară;
-    Consumul anual specific de energie pentru încălzire (kWh/m2/an);
-    Consumul anual specific de energie (kWh/m2/an);
-    Reducerea pierderilor de căldură și a consumurilor energetice;
-    Nivelul anual specific al gazelor cu efect de seră (ehivalent tone de CO2).


Valoarea totală a proiectului este de 5.477.296,87 lei, finanțarea nerambursabilă este de  3.271.295,42 lei (din care FEDR 2.780.601,13 lei și buget național 490.694,29 lei) iar contribuția proprie a solicitantului este de 2.206.001,45 lei.
 Data de început a proiectului : 07.08.2019
 Data de finalizare a proiectului: 31.05.2021

Perioada de implementare a proiectului este de 48 luni.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă învităm să vizitați site-ul web al Instrumentelor structurale din România : www.fonduri-ue.ro(http://www.fonduri-ue.ro), precum și  site-ul web al Programului Operațional Regional 2014-2020, www.inforegio.ro și pagina de Facebook al programului(facebook.com/inforegio.ro)


UAT Municipiul Timișoara
date contact: tel. 0256/408.430, 0256/408.385
email: primariatm@primariatm.ro, Adresa:
Bd. C.D. Loga, nr. 1, cod postal 300030
Fax:0256-490635, Internet:primariatm.ro


 
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020
 
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României


Comunicat pdf