stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Anunț de presă privind Începerea implementării proiectului „Extindere, reabilitare, modernizare și echiparea ambulatoriului de specialitate al Clinicii de Recuperare, Medicina Fizică și Balneologie Timișoara din cadrul Spita
27.01.2020


Ianuarie 2020

Anunț de presă privind Începerea implementării proiectului „Extindere, reabilitare, modernizare și echiparea ambulatoriului de specialitate al Clinicii de Recuperare, Medicina Fizică și Balneologie Timișoara din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara, prin demolare parțială și extindere orizontală și verticală”

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru POR, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru POR și Municipiul Timișoara au semnat contractul de finanțare nerambursabilă cu nr. 4761/10.09.2019, pentru proiectul „Extindere, reabilitare, modernizare si echiparea ambulatoriului de specialitate al Clinicii de Recuperare, Medicina Fizică și Balneologie Timișoara din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara, prin demolare parțială și extindere orizontală și verticală” - COD SMIS 126376 , finanțat prin Regio - Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritarã 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investișii 8.1. – Investișii în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestare de comunități, Operațiunea A- Ambulatorii.

Obiectivul general al proiectului corespunde cu obiectivul axei prioritare, al priorității de investiții și al operațiunii dedicate ambulatoriilor, întrucât acest proiect propune creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, prin reabilitarea, modernizarea și extinderea infrastructurii ambulatoriului de recuperare fizică și balneologie și dotarea cu echipamente medicale specifice.

Obiectivele specifice
ale proiectului au fost identificate ca obiective masurabile, accesibile, relevante și încadrate în timp, și se referă la reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea cu echipamente medicale a infrastructurii ambulatoriului de recuperare fizică și balneologie, în scopul reducerii timpilor de intervenție și diagnostic a pacienților care se prezintă în regim ambulator, și pentru scăderea ratei de internări spitalicești.
În urma activitaților propuse în cadrul proiectului, se identifică următoarele obiective specifice:
1. Reabilitarea, modernizarea și extinderea infrastructurii ambulatoriului de recuperare fizică și balneologie;
2. Dotarea ambulatoriului de recuperare fizică și balneologie, cu aparatură medicală de specialitate;
3. Reorganizarea ambulatoriului spitalului conform Ordinului nr. 39 din 16 ianuarie 2008 privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului, emis de MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE;
4. Ameliorarea siguranței mediului în ambulatoriu prin realizarea circuitelor funcționale conform Ordinului nr. 914 din 26 iulie 2006 pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare, emis de Ministerul Sănătății Publice.
5. Creșterea calității serviciilor medicale oferite in regim ambulator;

Perioada de implementare 10.09.2019– 31.10.2022. Valoarea totală a proiectului este  – 23.716.126,88 Lei, din care valoare eligibilă 10.699.298,52 lei (FEDR (70%) - 7.489.508.81 Lei; Bugetul national (28%)-2.995.803.52 Lei; Beneficiar (2%)-213,985.97 Lei) și valoare neeligibilă 13.016.828,58 Lei
“Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro”.

Programului Operațional Regional 2014-2020, www.inforegio.ro

Anunț pdf