stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Anunț privind PUZ - „Dezvoltare zona locuinte colective si functiuni complementare”, str. Kimel nr. 7
11.02.2020


In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2.701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, a H.C.L. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017 privind „Regulamentul Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului”, a Legii nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul (actualizată),

ANUNȚĂM demararea Etapei 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire la doc umentația:
PUZ  - „Dezvoltare zona locuinte colective si functiuni complementare”,
Amplasament: Strada Kimel nr. 7, Timisoara,
Beneficiar: SC KIMEL IT INVESTMENT SRL,
Proiectant: SC 903 STUDIOARH SRL.


 Observațiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Centrul de Consiliere Cetățeni (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timișoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail dezvoltareurbana@primariatm.ro,  pana la data de 07.03.2020.
Consultarea documentației poate fi făcută la sediul administrației publice, Directia Generala de Urbanism - Serviciul Certificari si Autorizari, et. II, cam. 213, în perioada 12.02.2020-07.03.2020, orele 8,30 – 10,30 (marti, miercuri, joi); și 14-16 (marți – joi) .
Întâlnirea cu proiectantul va avea loc la sediul Primariei Municipiului Timisoara – Directia Generala de Urbanism - cam. 213, în data de 19.02.2020, intre orele 14.00 – 15.00.

Persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Serviciului Certificari si Autorizari, Directia Generala de Urbanism - Primăria Municipiului Timișoara, cu sediul în Timișoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, tel. 0256-408.464, e-mail: dezvoltareurbana@primariatm.ro.


ARHITECT ȘEF,
Emilian Sorin CIURARIU