stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Anunț privid PUZ Locuințe colective, servicii si comerț, str. Ardealului nr. 1A
20.02.2020


In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2.701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, a H.C.L. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017 privind „Regulamentul Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului”, a Legii nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul (actualizată),

ANUNȚĂM demararea Etapei 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația:
PUZ – ”PUZ_Locuințe colective, servicii si comerț”
Amplasament: str. Ardealului nr. 1A, Timișoara
Beneficiar: MICU MIRCEA
Proiectant: B.I.A. MURDUNESCU LUDOVIC I.


Observațiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relaționare Directă cu Cetățenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timișoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail dezvoltareurbana@primariatm.ro, până la data 15.03.2020.

Consultarea documentației poate fi făcută la sediul administrației publice, Direcția Generală de Urbanism – Serviciul Certificări și Autorizări, cam. 213, în perioada 20.02.2020-15.03.2020, orele 8,30 – 10,30 (marti, miercuri, joi); și 14-16 (marți – joi) .
Întâlnirea cu proiectantul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Timișoara – Direcția Generală de Urbanism - cam. 213, în data de 03.03.2020, intre orele 15,00-16,00.

Persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Serviciului Certificări și Autorizări, Directia Generală de Urbanism - Primăria Municipiului Timișoara, cu sediul în Timișoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, tel. 0256-408.464, e-mail: dezvoltareurbana@primariatm.ro.

ARHITECT ȘEF
Emilian Sorin CIURARIU