stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Comunicat privind Pesta Porcină Africană
03.03.2020


În atenția cetățenilor de pe raza Municipiului Timișoara, crescători de animale domestice și deținători de animale din specia suine

Ca urmare a confirmării unui focar de Pestă Porcină Africană în localitatea Bucovăț, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Timiș prin adresa cu nr. 56/02.03.2020 (înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara sub nr. CS2020-000024/03.03.2020) informează faptul că localitatea Timișoara, cu următoarele zone: Modern, Crișan, Ghiroda Nouă, Ciarda Roșie, se află în zonă de supraveghere (0 – 10 km).
           
Începând cu data de 02.03.2020 se interzic mișcările de suine înspre și dinspre zonele menționate.
    
De asemenea, nici o altă specie de animal domestic nu poate pătrunde sau ieși din zonele mai sus menționate, în următoarele 7 (șapte) zile fără autorizarea DSVSA Timiș.
    
Cetățenii localității Timișoara din zonele menționate mai sus, au obligația să anunțe de urgență orice cazuri de modificare a stării de sănătate și a mortalităților la suine, la medicul veterinar concesionar. Totodată, este interzisă creșterea suinelor neidentificate și neînregistrate în Baza Națională de Date, în stare de libertate.

PRIMAR,
NICOLAE ROBU