stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Anunț privind PUZ – Clădire pentru locuințe colective, Bulevardul Liviu Rebreanu nr. 68-70
06.03.2020


In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2.701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, a H.C.L. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017 privind „Regulamentul Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului”, a Legii nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul (actualizată),

ANUNȚĂM demararea Etapei 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația:
PUZ – Clădire pentru locuințe colective;
Amplasament: Bulevardul Liviu Rebreanu nr. 68-70, Timișoara;
Beneficiar: Meszaros Sebastian Iulian;
Proiectant: SC 5U STAMP SRL

Observațiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Centrul de Consiliere Cetățeni (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timișoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail dezvoltareurbana@primariatm.ro, până la data 30.03.2020.

Consultarea documentației poate fi făcută la sediul administrației publice, Directia Urbanism - Serviciului Certificari și Autorizări, et. II, cam. 213, în perioada 06.03.2020 – 30.03.2020, orele 8,30 – 10,30 (marti, miercuri, joi) și 14-16 (marți – joi) .
Întâlnirea cu proiectantul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Timișoara – Direcția Urbanism - cam. 213, în data de 17.03.2020, intre orele 14,00-15,00.

Persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Serviciului Certificari și Autorizări, Directia Urbanism - Primăria Municipiului Timișoara, cu sediul în Timișoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, tel. 0256-408.464, e-mail: dezvoltareurbana@primariatm.ro.

ARHITECT ȘEF
Emilian Sorin CIURARIU