stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Anunț privind PUZ ,,Construire casa unifamiliala P+1E (a 2-a casa pe parcela)”, str. Emile Zola nr. 49 - 51
06.03.2020


In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2.701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, a H.C.L. nr. 183/2017 privind „Regulamentul Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului”, a Legii nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul (actualizată),

ANUNȚĂM demararea Etapei 1 - etapa pregatitoare PUD, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația:
-    PUD - ,,Construire casa unifamiliala P+1E (a 2-a casa pe parcela)”;
-    Amplasament: str. Emile Zola nr. 49 - 51, Timișoara
-    Beneficiari: NOVACOVICI REMUS si NOVACOVICI RODICA
-    Proiectant: SC STUDIO TZK SRL

Consultarea documentației poate fi făcută la sediul administrației publice, Direcția Generala de Urbanism – Serviciul Certificari si Autorizari, et. II, cam. 213, în perioada 06.03.2020 – 25.03.2020, orele 8,30 – 10,30 (marti, miercuri, joi) si 14 - 16 (marti, joi).

Persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului: inspectorul de zonă din cadrul Serviciul Certificari si Autorizari, Direcția Generala de Urbanism - Primăria Municipiului Timișoara, cu sediul în Timișoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, tel. 0256-408.464, e-mail: dezvoltareurbana@primariatm.ro.

Observațiile vor putea fi transmise în scris la Serviciul Relationare Directa cu Cetățenii (cam. 12) a Primăriei Municipiului Timișoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, sau pe adresa de e-mail dezvoltareurbana@primariatm.ro, până la data 25.03.2020.

ARHITECT ȘEF
Emilian Sorin CIURARIU