stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

HOTĂRÂRE privind suspendarea temporară a cursurilor la Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară din Municipiul Timișoara
10.03.2020


INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL TIMIȘ
COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ TIMIȘ
HOTĂRÂRE privind suspendarea temporară a cursurilor la Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară din Municipiul Timișoara

În temeiul prevederilor art.22 din Ordonanța de Urgență Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată prin Legea nr.15/28.02.2015, cu modificările și completările ulterioare și art.ll din Hotărârea nr. 149/09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență;
Având în vedere Hotărârea nr. 6 din 6.03.2020 a Grupului de suport tehnico- științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României;
În urma analizei situației existente, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Timiș, întrunit în ședință extraordinară cu unanimitate de voturi.

HOTĂRĂȘTE:
Art.l. Punerea urgentă în aplicare a următoarelor măsuri:
- Suspendarea temporară a cursurilor la Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară din Municipiul Timișoara, Calea Bogdăneștilor, nr.32/A, pe o perioadă de 14 zile începând cu data prezentei hotărâri.
Art.2. Hotărârea va fi transmisă membrilor CJSU Timiș.

Președintele Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Timiș

Prefect
Liliana Oneț