stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

HOTĂRÂRE Privind reglementarea, până în data de 31.03.2020 a activităților publice care presupun participarea unui număr mai mic de 1000 de persoane
10.03.2020


INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL TIMIȘ
COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ TIMIȘ

HOTĂRÂRE Privind reglementarea, până în data de 31.03.2020 a activităților publice care presupun participarea unui număr mai mic de 1000 de persoane
În temeiul prevederilor art.22 din Ordonanța de Urgență Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată prin Legea nr. 15/28.02.2015, cu modificările și completările ulterioare și art.ll din Hotărârea nr. 149/09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență;

Având în vedere Hotărârea nr. 6 din 6.03.2020 a Grupului de suport tehnico- științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României;
În urma analizei situației existente, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Timiș, întrunit în ședință extraordinară cu unanimitate de voturi.

HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Pentru fiecare eveniment în parte, până la 31.03.2020, autoritatea publică locală va realiza o analiză a riscurilor și va solicita avizul prealabil al Direcției de Sănătate Publică Timiș.

Art.2. Hotărârea va fi transmisă membrilor CJSU Timiș și autorităților publice locale din județul Timiș.

Președintele Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Timiș

PREFECT
Liliana Oneț