stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Educație pentru eficiență energetică
13.03.2020


Educație pentru eficiență energetică și consum responsabil de resurse prin ateliere de lucru organizate în unități de învățământ din Municipiul Timișoara

Municipiul Timișoara, împreuna cu Clusterul de Energii Sustenabile din Romania – ROSENC, în calitate de parteneri ai proiectului „Smart and Sustainable Energy Consumption” - acronim „SASEC”, e-MS nr.RORS-300, finanțat prin Programul Interreg IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia, a defășurat  în perioada 3-5 Martie 2020 activități de educație pentru eficiență energetică, consum sustenabil de resurse prin ateliere de lucru, în trei unități de învățământ din Timișoara.  Activitatea educațională a vizat segmentul de elevi din clasele  9-12 și s-a derulat sub forma unor lecții la clasă cu durata unei ore, în scopul creșterii gradului de conștientizare și transmiterea de cunoștințe despre eficiența energetică și consumul sustenabil de energie. Alături de elevi au participat și profesori coordonatori care împreună vor inspira la rândul lor pe alți elevi ai școlii, prin împărtășirea cunoștințelor primite. Rolul de formator a revenit specialiștilor din cadrul Denkstatt România S.R.L. Materialul educațional, comprehensiv și atractiv, a prezentat atât aspectele teoretice, cât și cele practice legate de consumul de energie, eficiență energetică, sursele de energie convențională și regenerabilă, schimbări climatice și nevoia de adoptare de către tineri a unui comportament pro-mediu și pro-climă.

Corelat cu materialul informativ, elevii au aflat mai multe detalii despre dispozitivele cu senzori care vor fi amplasate în clădirea fiecărei școli-pilot, care vor constitui o rețea de monitorizare a microclimatului din spațiile educaționale. Datele  furnizate de senzori se vor corela cu rezultatele de laborator ale probelor microbiologice de aer care se vor preleva în viitoarele luni din sălile de curs. Senzorii amplasați vor transmite și informații în timp real privind economia de energie la nivelul școlii, iar pe baza rezultatelor interpretate se vor putea face recomandări și stabili măsuri concrete de eficiență energetică. Imaginile termografice din prezentare au fost completate și prin utilizarea practică a unui termograf.

Activitatea educațională a fost bine primită de elevii celor 12 clase participante din Colegiul Constantin Diaconovici Loga, Colegiul Național Bănățean și Liceul Teoretic Grigore Moisil. Broșurile informative elaborate prin efortul conjugat al celor  două municipalități partenere - Timișoara și Zrenjanin - Republica Serbia - vor constitui un valoros material de studiu, partenerul sârb derulând  aceleași activități educaționale în alte trei școli – pilot din Zrenjanin. Profesorii participanți, reprezentanții Direcției de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și cei ai Clusterului pentru Energii Sustenabile ROSENC vor continua activitățile de informare și conștientizare, fiind dedicați creșterii numărului  de elevi care să fie implicați în activitățile educaționale ale proiectului pe parcursul acestui an.  
Atelierele de lucru au suscitat interesul tinerilor prin prezentarea dinamică și interactivă, fiind încheiate prin citirea afișajului grafic al indicatorilor furnizați de  senzori și compararea parametrilor ambientali la sfârșitul unei ore de clasă față de cele de la începutul orei, date extrem de sugestive pentru ca elevii să propună măsuri pentru îmbunătățirea microclimatului din sălile de curs.

Rezultatele activității educaționale prin ateliere de lucru derulate în cadrul proiectului „Smart and Sustainable Energy Consumption”, acronim  „SASEC”, e-MS nr.RORS-300 constituie o premiză pentru succesul viitoarelor demersuri educaționale și de informare ale acestui an, menite să contribuie la formarea unei tinere generații conștiente, responsabile și active față de problemele legate de sustenabilitate, eficiență energetică și adaptarea la efectele schimbărilor climatice.

Finanțarea proiectului în valoare totală de 852.001,50 EUR, pentru activitățile partenerilor din ambele părți ale frontierei, care urmează să se implementeze până în luna Martie 2021, se realizează în proporție de 85% de către Uniunea Europeană prin Programul Interreg-IPA de Cooperare Transfrontalieră România–Serbia.

Broșura